Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 5

pptx 21 Trang tailieugiaoduc 107
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 5

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 5
 Get up Go to Go to 
 at 5 school at bed at 
 6 10
 ROUTINE B3/p.57/TB
 Practice
Ask and answer questions about 
 Ba B3/p.57/TB
 Practice
Ask and answer questions about 
 yourself Homework
- Learn by heart vocabulary and 
 structures 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_5.pptx