Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019

doc 3 Trang tailieugiaoduc 147
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019
 MA TRẬN ĐỀ 1 TIẾT HÓA 8 (2018– 2019)
 NỘI BIẾT HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO
 DUNG
 1. Nguyên Nguyên tử - Phân tử Tính đúng PTK Tính đúng PTK
tử - Phân tử
 Câu 1 Câu 2 Câu 5
 1.5đ 1,5đ 1,0 đ
 2. Công Viết đúng CTHH Lập đúng CTHH
 thức hóa 
 Câu 2 Câu 5
 học
 0,75đ 1,5đ
 3. Chất, Phân biệt đơn chất, Tách muối ăn ra khỏi 
 Đơn chất, hợp chất hỗn hợp muối ăn và 
 Hợp chất cát
 Câu 2 Câu 4
 0.75đ 1,5 đ
 4. Hóa trị Tính đúng hóa trị 
 Câu 3
 1,5đ
 TỈ LỆ 3,0đ (30%) 3,0đ (30%) 1,5đ (15%) 2.5đ (25%)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2018_2019.doc