Đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2018-2019

doc 3 Trang tailieugiaoduc 127
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2018-2019

Đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2018-2019
 I. Đọc - hiểu văn bản và Tiếng Việt : 6 đ
 1. Kiểm tra kiến thức phần văn bản: 3 đ
 + Mức Nhận biết: 2 đ
 + Thông hiểu: 1 đ
 2. Kiểm tra kiến thức phần Tiếng Việt: 3 đ
 + Mức Nhận biết: 1 đ
 + Thông hiểu: 2 đ
 II. Tạo lập văn bản (Vận dụng cao) : 4 đ 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NGỮ VĂN 9 (Phần văn bản và Tiếng Việt)
 NHẬN VẬN DỤNG TỔNG 
NỘI DUNG THÔNG HIỂU
 BIẾT THẤP CAO CỘNG
- Văn bản: - Nhận biết - Hiểu nội dung, 
đưa VB ngoài được ý nghĩa, thông 
chương trình phương thức điệp, giải mã 1 
 biểu đạt hình ảnh; nêu 
 chính và sự cảm xúc của 
 kết hợp các nhân vật trữ 
 phương thức tình; nắm được 
 khác. Tìm tác dụng của sự 
 chi tiết, hình kết hợp các 
 ảnh, từ phương thức 
 ngữ biểu đạt
 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 3
 Số điểm: 2.0 Số điểm: 1.0 Số điểm: 3.0
- Tiếng Việt: - Nhận diện, - Hiểu được vai 
các nội dung gọi trò, giá trị 
TV của mỗi tênliên Lí giải được cơ 
HK, chú ý quan đến sở kết luận, trả 
thêm các ND kiến lời được câu hỏi 
BPTT thức đã học vì sao, tại sao, 
 (nêu rõ như thế nào?
 minh 
 chứng).
 Số câu: 1 Số câu: 2 Số câu: 3
 Số điểm: 1.0 Số điểm: 2.0 Số điểm: 3.0
- Tạo lập văn Viết văn bản 
bản: (khoảng một trang 
+ cảm nhận về giấy thi) trình bày 
nhân vật cảm nhận về một 
(trong tác đoạn thơ, khổ thơ, 
phẩm hoặc hoặc một đặc điểm 
qua 1 đoạn của nhân vật trong 
trích) tác phẩm hoặc cảm 
+ Cảm nhận nhận về nhân vật 
về 1 chi tiết qua một trích đoạn 
truyện. cụ thể hoặc cảm 
+ Cảm nhận nhận về 1 chi tiết 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_mon_ngu_van_lop_9_nam_hoc_2018_2019.doc