Đề kiểm tra định kì môn Toán Lớp 9 - Năm học 2017-2018

doc 4 Trang tailieugiaoduc 154
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì môn Toán Lớp 9 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì môn Toán Lớp 9 - Năm học 2017-2018

Đề kiểm tra định kì môn Toán Lớp 9 - Năm học 2017-2018
 UBND QUẬN GÒ VẤP ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2017 – 2018
 ĐỀ THAM KHẢO Môn: TOÁN 9 (ĐẠI SỐ CHƯƠNG I)
 (đề chỉ có 1 trang) Thời gian làm bài: 45 phút 
 Đề 1 (không kể thời gian phát đề)
 ĐỀ BÀI:
Bài 1: (4,5 điêm) Rút gọn biểu thức:
 a. 80 2 45 605 27
 2
 b. 3 7 11 4 7
 6 3 3
 c.. 
 3 1 3
Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình.
 8x 12 2 18x 27 32x 48 4
Bài 3: (1,5 điểm)Rút gọn biểu thức.
 5 2 6 5 2 6
 A 2 3
 3 2 3 2
Bài 4: (2,5 điểm)
 x x 1 x x 1 2 x 2 x 1 
 a. Rút gọn biểu thức: A :
 x x x x x 1
 b. Tìm số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị nguyên. 
 Hết. Bài 3: 
 5 2 6 5 2 6
 A 2 3
 3 2 3 2
 5 2 6 3 2 5 2 6 3 2 4 2 3
 A 
 3 2 2 0,5
 2
 5 3 5 2 6 2 4 3 5 3 5 2 6 2 4 3 3 1 
 A 
 3 2 2
 3 1 2
 A 2 2 
 2 0,5
 2 3 1 4 2 6 2 5 2 6
 A 2 2 A 
 2 2 2 0,5
Bài 4: 
 x x 1 x x 1 2 x 2 x 1 
 A :
 x x x x x 1 0,5
 2
 x 1 x x 1 x 1 x x 1 2 x 1 
 A : 0,5
 x x 1 x x 1 x 1 x 1
 x x 1 x x 1 2 x 1 2 x x 1 x 1
 A . 0,5
 A :
 x x 1 x 2 x 1 x 1
b. Tìm số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị nguyên. 
 x 1 x 1 2 2
 A 1 
 x 1 x 1 x 1
Với x là số nguyên, để A có giá trị nguyên thì x 1 Ư(2) = 1; 2 0,5
Giải ra được x 0;4;9 0,5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2017_2018.doc