Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông

ppt 25 Trang tailieugiaoduc 11
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông

Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông
 Tiết 48: HẠT TRẦN - CÂY THÔNG
I. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông
 Rễ cây thông Tiết 48: HẠT TRẦN - CÂY THÔNG
I. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông
 1.Thân : + Dạng thân :..Thân gỗ
 + Kích thước :.Cao ,to
 + Vỏ :Xù xì
 + Số lượng cành: ..Nhiều
 2. Lá : + Hình dạng:.Nhỏ ,hình kim
 + Số lượng trên cành con ..2
 3. Rễ: + Kiểu rễCọc
 + Kích thước:To.. khỏe Vảy(lá noãn)
 Noãn 
 Trục nón
Nón cái cắt dọc
 Nón cáic ắt dọc Vảy (nhị)
 Túi phấn
 Trục nón
 Nó đực cắt dọc
 Vảy (lá noãn)
 Noãn 
 Trục nón
Nón cáic ắt dọc Vảy (nhị)
 Túi phấn
 Trục nón
 Nó đực cắt dọc
 Vảy (lá noãn)
 Noãn 
 Trục nón
Nón cáic ắt dọc Vảy (nhị)
 Túi phấn
 Trục nón
 Nó đực cắt dọc
 Vảy (lá noãn)
 Noãn 
 Trục nón
Nón cáic ắt dọc Thông ba lá Thông Đà Lạt Cây trắc bách diệp Cây thông đỏ Pơ mu Hoàng đàn
Thông đà Lạt Thông ba lá Câu hỏi kiểm tra
 - Nêu đặc điểm cơ quan sinh 
dưỡng của thông ?

File đính kèm:

  • pptgiao_an_sinh_hoc_lop_6_tiet_48_hat_tran_cay_thong.ppt