Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây

docx 6 Trang tailieugiaoduc 150
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây

Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây
 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
 TOÁN (Tuần 22)
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu bài học:
 - HS biết tìm số liền trước, số liền sau.
 - HS biết làm phép cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. 
 Bài tập 2
 (HS làm bài bằng bút mực)
 1/ Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
 0     9 
 10     20
 2/ Điền số :
 - Số liền sau của 8 là 9 .
 - Số liền sau của 0 là 
 - Số liền sau của 2 là 
 - Số liền sau của 6 là 
 - Số liền sau của 4 là 
 - Số liền sau của 7 là 
 - Số liền trước của 1 là 
 - Số liền trước của 5 là 
 - Số liền trước của 10 là 
 - Số liền trước của 6 là 
 - Số liền trước của 1 là 
 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
3.Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán :
 • Bài toán : Có 1 gà mẹ và có 7 gà con.
 Hỏi ...........................................? 
 • Bài toán : Có 4 quả bưởi và 3 quả bưởi.
 Hỏi ...........................................? 
 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
 2. Bài toán :c
Tóm tắt Bài giải
Có : quả táo ...
Bỏ : quả táo ...
Còn lại : quả táo : ? ...
 3. Bài toán :
3. Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó 2 con bay đi. Hỏi trên cây 
còn lại bao nhiêu con chim?
 Tóm tắt Bài giải
Có : con chim ...
Bay đi : con chim ...
Còn lại : con chim ? ...
 6

File đính kèm:

 • docxon_tap_toan_lop_1_tuan_22_truong_tieu_hoc_thanh_my_tay.docx