Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây

docx 8 Trang tailieugiaoduc 158
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây

Ôn tập Toán Lớp 1 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây
 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
3. Tính: 
 7 cm + 3 cm =..
 2 con + 6 con =..
 1 cái + 4 cái =..
 8 quả - 3 quả =..
 4 cm + 6 cm =..
 0 cái + 9 cái =..
 10 cm - 3 cm =..
 4/ Đúng ghi (Đ) sai ghi (S) :
 7 cm + 2 cm = 9 cm
 0 con + 6 con = 6
 4 cái + 3 cái = 7 cm
 10 quả - 2 quả = 8 quả
 1 cm + 9 cm = 10 con
 4 cái + 4 cái = 7 cái
 7 cm - 5 cm = 2 cm
 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
 0     9 
 10     20
 2/ Điền số :
 - Số liền sau của 8 là 9 .
 - Số liền sau của 0 là 
 - Số liền sau của 2 là 
 - Số liền sau của 6 là 
 - Số liền sau của 4 là 
 - Số liền sau của 7 là 
 - Số liền trước của 1 là 
 - Số liền trước của 5 là 
 - Số liền trước của 10 là 
 - Số liền trước của 6 là 
 - Số liền trước của 1 là 
 TOÁN
 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 I .MỤC TIÊU:
 - Giúp HS bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có :
 • Các số ( gắn với các thông tin đã biết )
 • Câu hỏi ( chỉ thông tin cần tìm )
 BÀI TẬP
 (HS làm bài bằng bút mực)
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán :
 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
 • Bài toán : Có 4 quả bưởi và 3 quả bưởi.
 Hỏi ...........................................? 
 TOÁN
 GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
 - Giúp HS bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải toán có lời văn.
 - Tìm hiểu bài toán :
 + Bài toán đã cho biết gì?
 + Bài toán hỏi gì? ( bài toán đòi hỏi phải tìm gì ? )
 - Giải bài toán: 
 + Thực hiện phép tính để tìm hiểu điều chưa biết nêu trong câu hỏi
 + Trình bày bài giải (lời giải, phép tính, đáp số).
 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ TÂY
Còn lại : quả táo : ? ...
 3. Bài toán :
3. Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó 2 con bay đi. Hỏi trên cây 
còn lại bao nhiêu con chim?
 Tóm tắt Bài giải
Có : con chim ...
Bay đi : con chim ...
Còn lại : con chim ? ...
 8

File đính kèm:

 • docxon_tap_toan_lop_1_tuan_22_truong_tieu_hoc_thanh_my_tay.docx