Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 8- Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

doc 3 Trang tailieugiaoduc 104
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 8- Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 8- Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 8- Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)
 PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HỌC KÌ I
 TỔ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 Môn thi: VẬT LÝ - LỚP 8
 ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày kiểm tra: 
 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 (Đề chỉ có một trang) (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)
 ĐỀ BÀI:
Câu 1: (1,5 điểm) Một xe ô tô chở học sinh đang chạy trên 
đường như hình 1. Hãy cho biết:
 a) Khi xe ô tô đang chạy, giữa các bánh xe và mặt đường xuất 
hiện lực ma sát gì? Khi xe ô tô dừng lại trên đường dốc, giữa các Hình 1
bánh xe và mặt đường lúc này xuất hiện lực ma sát gì?
 b) Hãy nêu 1 ví dụ về lực ma sát trượt.
Câu 2: (1,5 điểm) Người tài xế đang lái xe chạy trên 
đường như hình 2.
 a) So với cột điện, người lái xe chuyển động hay 
 đứng yên? Tại sao? Hình 1
 b) Người tài xế đứng yên so với vật nào?
Câu 3: (2,0 điểm) Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực ở hình 3a và 3b.
 b)
 a)
 Hình 3
Câu 4: (1,0 điểm) Khi ôtô đột ngột thắng gấp, người hành khách ngồi trên xe bị ngã về phía 
nào? Tại sao?
Câu 5: (4,0 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B dài 5 km hết 10 phút. Người đó tiếp tục 
đi từ B đến C dài 15 km hết 20 phút.
 a) Tính vận tốc trung bình người đó đi trên quãng đường AB và cả quãng đường AC.
 1
 b) Khi đi từ C về A, quãng đường đầu người đó đi với vận tốc 20 km/h. Quãng đường 
 4
còn lại người đó đi với vận tốc 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó khi đi từ C về 
A.
 - HẾT- 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_8_nam_hoc_2018_20.doc