Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)

doc 3 Trang tailieugiaoduc 18
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
 MÔN: VẬT LÍ 8
 Nội dung Điểm
 Câu 1 a) Trình bày đúng định nghĩa chuyển động đều 0,5đ
 ( 2 điểm)
 Trình bày đúng định nghĩa chuyển động không đều
 0,5đ 
 b) Chuyển động của ô tô là chuyển động không đều. Vì trong quá trình 
 chuyển động vận tốc của ô tô có thể tăng hoặc giảm. 0,5đ
 - Thời gian ô tô đi hết quãng đường là:
 s s 150 0,5đ
 v t 3h 
 t v 50
 Câu 2 a) Cách biểu diễn lực: 1,0đ
 (2 điểm)
 Lực là một đại lượng vec tơ, được biểu diễn bằng một mũi tên có :
 - Gốc là điểm đặt của lực 
 - Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực
 - Độ dài biểu diễn cường độ(độ lớn) của lực theo một tỉ xích 
 cho trước.
 b) Biểu diễn đúng trọng lực 1,0đ
 Câu 3 a) Viết đúng công thức tính áp suất chất lỏng. 0,5đ
 (3 điểm)
 Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức
 0,5đ
 b) p = 370800 N/m2
 d = 10300 N/m3
 h = ? m
 Độ sâu của người thợ lặn so với mặt nước biển:
 p 370800
 p d.h h 36m 1,0đ
 d 10300
 c) Hành vi đánh bắt cá bằng thuốc nổ sẽ gây ô nhiễm môi trường và gây 
 hại cho môi trường sinh thái” vì khi nổ thuốc nổ sẽ làm áp suất của nước 
 tăng mạnh khiến cá và các sinh vật trong nước đều chết, sẽ hủy diệt môi 
 trường sinh thái tại khu vực đó và gây ô nhiễm môi trường. 1,0đ
 Câu 4
( 2 điểm) a) Ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác 0,5đ
 Ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác
 0,5đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_8_nam_hoc_2016_2017_phon.doc