Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

docx 3 Trang tailieugiaoduc 11
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
 Môn: Vật lý 8
 Ngày thi: 22/12/2016
 Câu Nội dung bài làm Điểm
 + So với người đứng bên đường thì người tài xế chuyển động vì + 2×0,25đ
 vị trí của tài xế thay đổi so với vật mốc(người đứng bên đường).
 Câu 1 + Người tài xế đứng yên so với xe vì vị trí của tài xế không thay 
(2,5 điểm) đổi so với vật mốc(xe). + 2×0,25đ
 + Vận tốc trung bình của xe:
 S 60 + 1,5đ
 v 50km
 t 1,2 h
 + Quán tính là tính chất giữ nguyên chuyển động của vật. + 0,5đ
 Câu 2 + Giải thích đúng. + 0,5đ
(2,0 điểm) + Cuộn sắt lăn xuất hiện lực ma sát lăn. + 0,5đ
 + Khi tài xế thắng xe giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực + 0,5đ
 ma sát trượt.
 + Các vật như kim khâu, mũi khoan, dùi thường có đầu nhọn + 1,0đ
 nhằm mục đích làm cho diện tích mặt tiếp xúc của chúng khi làm 
 Câu 3 việc là rất nhỏ, khi đó chỉ cần tác dụng một lực nhỏ cũng có thể 
(2,5 điểm) gây ra một áp suất lớn và chúng có thể xuyên sâu một cách dễ 
 dàng vào vật khác.
 + Áp suất của vật tác dụng lên mặt sàn: + 1,5đ
 F 200
 p 10000 N
 S 0,02 m2
 + Công thức tính áp suất chất lỏng: + 1,0đ
 P = d.h
 d: trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3)
 Câu 4 h: chiều cao cột chất lòng (m).
(3,0 điểm) P: áp suất chất lỏng(N/m2, pa).
 + Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng: + 2×0,5đ
 P = d.h = 10 000.1,8 = 18 000 N/m2
 + Áp suất của nước tác dụng lên điểm A cách đáy thùng 150cm: + 2×0,5đ
 2
 pA = d.hA = d(h - hA) = 10 000.(1,8 – 1,5) = 3 000 N/m . 

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_8_nam_hoc_2016_2017_phon.docx