Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Phù Đổng

pdf 5 Trang tailieugiaoduc 89
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Phù Đổng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Phù Đổng

Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Phù Đổng
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 25: Thứ ba 
 Toán 
 Bài: Luyện tập 
Bài 1 (dưới)/ tr 133: Tính (theo mẫu): 
Phương pháp giải: 
Muốn nhân phân số với số tự nhiên, ta có thể viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu 
số là 1, sau đó thực hiện phép nhân hai phân số như thông thường; hoặc để viết gọn ta có 
thể lấy tử số nhân với số tự nhiên và giữ nguyên mẫu số. 
 2 2 5 2 5 10
 Mẫu : 5 
 9 9 1 9 1 9
 2 2 5 10
Ta có thể viết gọn như sau: : 5 
 9 9 9
 9
 a) 8  
 11
 5
 b) 7  
 6
 4
 c) 1  
 5
 5
 d) 0  
 8
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 25: Thứ năm 
 Toán 
 Bài: Tìm phân số của một số 
Phương pháp giải: 
 Muốn tìm phân số của 1 số, ta lấy số đó nhân với phân số cần tìm. 
Bài 1 /tr 135 
Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3 số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp 
loại khá của lớp học đó. 5
 Bài giải 
Bài 2 /tr 135: 
Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5 chiều dài. Tính chiều 
rộng của sân trường. 6
 Bài giải 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_toan_lop_4_tuan_25_truong_tieu_hoc_phu_don.pdf