Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 28 - Trường Tiểu học Phù Đổng

pdf 7 Trang tailieugiaoduc 86
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 28 - Trường Tiểu học Phù Đổng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 28 - Trường Tiểu học Phù Đổng

Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 28 - Trường Tiểu học Phù Đổng
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 28: Thứ tư 
 Toán 
 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 
Bài 1/ tr 148 (trên): 
 2
Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. 
 7
Phương pháp giải: 
1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế. 
2. Tìm tổng số phần bằng nhau. 
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau. 
4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé). 
5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, ). 
Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau. 
Tóm tắt: 
 Giải 
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 28: Thứ năm 
 Toán 
 Luyện tập 
Bài 1/ tr 148 (dưới): 
 3
Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là . 
 8
Phương pháp giải: 
1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 8 phần như thế. 
2. Tìm tổng số phần bằng nhau. 
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau. 
4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé). 
5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, ). 
Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau. 
Tóm tắt: 
 Giải 
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 28: Thứ sáu 
 Toán 
 Luyện tập 
Bài 1/ tr 149 (trên): 
Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi 
đoạn dài bao nhiêu mét? 
Phương pháp giải: 
1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn thứ hai (số bé) gồm 1 phần thì đoạn thứ nhất (số lớn) gồm 3 phần như thế. 
2. Tìm tổng số phần bằng nhau. 
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau. 
4. Tìm độ dài đoạn dây thứ hai (lấy giá trị một phần nhân với số phần của đoạn dây thứ hai). 
5. Tìm độ dài đoạn dây thứ nhất (lấy độ dài sợi dây trừ đi độ dài đoạn dây thứ hai, ). 
Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm độ dài đoạn dây thứ nhất trước rồi 
tìm độ dài đoạn dây thứ hai sau. 
Tóm tắt: 
 Giải 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_toan_lop_4_tuan_28_truong_tieu_hoc_phu_don.pdf