Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Phù Đổng

pdf 5 Trang tailieugiaoduc 115
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Phù Đổng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Phù Đổng

Phiếu bài tập môn Toán Lớp 4 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Phù Đổng
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 26: Thứ ba 
 Toán 
 Bài: Luyện tập 
Bài 1 / tr 137: Tính rồi rút gọn: 
 2 4
 a) : = . 
 7 5
 3 9
 b) : = . 
 8 4
 8 4
 c) : = .. 
 21 7
 5 15
 d) : =  
 8 8
 3 2 3 2 4 8
 2: : 
Bài 2 / tr 137: Tính (theo mẫu) Mẫu : 4 1 4 1 3 3
 3 2 4 8
 Ta có thể viết gọn như sau: 2: 
 4 1 3 3
 5
 a) 3 : = . 
 7
 1
 b) 4 : = . 
 3
 1
 c) 5 : = .. 
 6
 Trường TH PHÙ ĐỔNG 
Họ tên HS: 
Lớp:.. 
 Tuần 26: Thứ năm 
 Toán 
 Bài: Luyện tập chung 
Bài 1 /tr 138 Tính 
 2 4
 a) + = . 
 3 5
 23 11
 b) − = . 
 5 3
 3 5
 c) x = . 
 4 6
 8 1
 d) : =  
 5 3
Bài 5 /tr 138 
 3
Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán số đường còn 
 8
lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 
 Bài giải 
 * Chú ý : Khi trình bày toán đố; các em chỉ ghi phép tính và kết quả cuối cùng (các bước trung gian, 
 rút gọn phân số, chúng ta làm ngoài nháp) 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_toan_lop_4_tuan_26_truong_tieu_hoc_phu_don.pdf