Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

doc 4 Trang tailieugiaoduc 109
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)
 - Nêu được trọng kéo của lực. của hai lực huống thực tế.
 lực là lực hút của - Nêu được ví dụ đó.
 Trái Đất tác dụng về một số lực.
 lên vật và độ lớn - Nêu được ví dụ 
 của nó được gọi về vật đứng yên 
 là trọng lượng. dưới tác dụng 
 của hai lực cân 
 bằng.
Số câu Câu 5a Câu 5b Câu 4 Câu 6 3,0
Số điểm 1,0 1,0 1,5 1,5 5,0
Tổng số 1,0 2,5 1,0 1,5
 6,0
câu
Tổng số 2,0 4,0 1,5 2,5
 10,0
điểm
% 20% 40% 15% 25% 100% ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I - NĂM HỌC 2018 -2019
 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 6
Câu 1: (2,0đ) 
 a. 2 loại thước người thợ may thường dùng: thước mét, thước dây 1,0đ
 b. Độ dài của bút chì: 11,6 cm 1,0đ
 Câu 2: (2,0đ)
 a. GHĐ: 50 cm3 và ĐCNN: 2 cm3 1,0đ
 b. Thể tích 5 viên đá = 66 – 60 = 6 cm3 0,25đ
 Thể tích 1 viên đá: 6 : 5 = 1,2 cm3 0,75đ
 (Sai hoặc thiếu đơn vị - 0,25đ)
Câu 3: (1,0đ)
- Dùng que nhấn chìm hoàn toàn quả cam vào trong bình tràn đựng đầy nước. 0,5đ
- Thể tích nước tràn ra chính là thể tích quả cam. 0,25đ
- Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ. 0,25đ
Câu 4: (1,5đ) 
 a. Quả cầu chịu tác dụng của trọng lực và lực kéo của sợi dây. 0,5đ
 b. - Trọng lực có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới. 0,5đ
 - Lực kéo của sợi dây có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên trên. 0,5đ
Câu 5: (2,0đ) 
 a. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều, tác dụng vào 
 cùng một vật. 1,0đ
 b. Cho đúng ví dụ. 1,0đ
Câu 6: (1,5đ)
 _ Lực do quả bóng bàn tác dụng lên mặt vợt làm mặt vợt bị lõm vào 
 Biến dạng. 0,75đ
_ Lực do mặt vợt tác dụng vào quả bóng bàn làm quả bóng bàn đổi hướng chuyển động 
 Biến đổi chuyển động. 0,75đ
 - HẾT-

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_6_nam_hoc_2018_20.doc