Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

docx 3 Trang tailieugiaoduc 15
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
 Môn: Vật lý 6
 Ngày thi: 21/12/2016
Câu Nội dung làm bài Điểm
Câu 1 - Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên + 0,5đ
(1,5đ) thước
 - Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch + 0,5đ
 chia liên tiếp ghi trên thước. 
 - GHĐ: 15cm ĐCNN: 0,2 cm. + 0,5đ
 - Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong + 0,5đ
Câu 2 vật. 
(1,5đ) - Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. + 0,5đ
 - GHĐ = 1000g ĐCNN = 100g. + 2×0,25đ 
 - Lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác + 0,5đ
Câu 3 - Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương 
(1,5đ) nhưng ngược chiều và cùng tác dụng lên một vật. + 0,5đ
 - Hai lực cân bằng là: Lực hút Trái Đất và lực nâng của mặt + 0,5đ
 bàn
 - Trọng lực là lực hút của Trái Đất. + 0,5đ
Câu 4 - Trọng lực tác dụng lên một vật có phương thẳng đứng và có + 2×0,25đ 
(1,5đ) chiều hướng về phía Trái Đất.
 - Trọng lượng là cường độ của trọng lực. + 0,5đ
Câu 5 - Mỗi câu đúng: 0,25đ + 6×0,25đ
(1,5đ)
Câu 6 + Tóm tắt đề bài. + 0,5đ
(2,5đ) + Trọng lượng của khối kim loại:P = 78N +1,0đ
 + Khối lượng riêng của khối kim loại: D = 7800kg/m3 + 1,0đ
 ----Hết----

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_6_nam_hoc_2016_2017_phon.docx