Ôn tập môn Vật lý Lớp 6

docx 5 Trang tailieugiaoduc 14
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Vật lý Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Vật lý Lớp 6

Ôn tập môn Vật lý Lớp 6
 A. Ở X B. Ở Y C. Ở Z D. Ở khoảng giữa Y và Z 
 Câu 8: Người thợ xây thường dùng dụng cụ nào sau đây để 
 đưa hồ lên xây nhà cao tầng?
 A. Mặt phẳng nghiêng. B. Ròng rọc. 
 C. Đòn bẩy. D. Xe cút kít.
 Câu 9: Lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động sẽ như thế nào 
 so với lực kéo vật lên trực tiếp?
 A. Bằng B. Ít nhất bằng C. Nhỏ hơn D. Lớn hơn
 Câu 10: Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo 
 nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào 
 dưới đây? 
A. Một ròng rọc cố định. 
C. Một ròng rọc động.
B. Một ròng rọc động, một ròng rọc cố định. 
 D. Hai ròng rọc cố định. 
Câu 11: Khi nói có lợi về lực có nghĩa là: 
 A. F > P B. F = P C. F < P D. F ≥ P 
 2 Câu 17: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng vật rắn? 
A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm. 
C. Thể tích của vật tăng. D. Thể tích của vật giảm
Câu 18. Ba thanh, một bằng nhôm, một bằng sắt, một thanh 
 bằng đồng có chiều dài bằng nhau ở 0 0C. Khi nhiệt độ của ba 
 thanh cùng tăng lên tới 1000C, thì 
A. Chiều dài ba thanh vẫn bằng nhau 
 B. Chiều dài thanh nhôm nhỏ nhất 
C. Chiều dài thanh sắt nhỏ nhất 
D. Chiều dài thanh đồng nhỏ nhất
Câu 19: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một 
 vật rắn? 
 A. khối lượng của vật tăng B. khối lượng của vật giảm 
 C. khối lượng riêng của vật tăng D. khối lượng riêng của vật giảm 
Câu 20: Khi một quả cầu kim loại được nung nóng đại lượng 
 của quả cầu không thay đổi là: 
A. khối lượng B. thể tích C. chu vi D. đường kính 
 Câu 21: Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng 
 vì 
 A. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật giảm. 
 B. khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm. 
 C. khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật tăng. 
D. khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật giảm. 
 4

File đính kèm:

  • docxon_tap_mon_vat_ly_lop_6.docx