Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (Có đáp án)

doc 3 Trang tailieugiaoduc 14
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (Có đáp án)
 HƯỚNG DẪN CHẤM
 KIỂM TRA HKI
 Năm học : 2016 - 2017
 Môn Vật lý.
 Khối : 6
Câu Nội dung Điểm
Câu 1 2,0
 a Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác. 0,75x2
 Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương 
 nhưng ngược chiều tác dụng vào cùng một vật, cùng trên một 
 đường thẳng.
 b Chịu tác dụng của trọng lực và lực nâng của sợi dây, hai lực đó là 0,25x2
 hai lực cân bằng.
Câu 2 2,0
 a Lực đàn hồi là lực mà vật bị biến dạng tác dụng lực vào vật khác. 0,75 
 Đặc điểm của lực đàn hồi : Độ biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi 
 0,75
 càng lớn.
 b 0,5 
 Tạo lực kế, bộ phận của yên xe đạp
 .
Câu 3 2,0
 a Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ 0,75 
 dàng hơn. 0,5
 Có 3 loại máy cơ đơn giản : Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng 
 rọc.
 b Đòn bẩy : Búa nhổ đinh 0,25x3
 Mặt phẳng nghiêng : Bệ dẫn xe trước cửa nhà.
 Ròng rọc : Vật dùng để vắt dây kéo cờ ở cột cờ
Câu 4 3,0
 a Trọng lượng : P = 10.m = 10.0,9 = 9 (N) 1,0
 b Khối lượng riêng của vật: 1,0
 m 0,9
 D = = = 500 (kg/m3) 
 V 0,0018
 c 1,0
 Cùng m, VB = 2VB DB = 0,5 DA
Câu 5 1,0

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_6_nam_hoc_2016_2017_phon.doc