Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

doc 4 Trang tailieugiaoduc 130
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)
 phẳng gương phẳng dụng định luật phản xạ 
d/Ảnh tạo bởi 5. Nêu được ánh sáng hoặc vận dụng 
gương phẳng những đặc đặc điểm của ảnh ảo tạo 
 điểm chung bởi gương phẳng.
 về ảnh của 
 một vật tạo 
 bởi gương 
 phẳng, đó là 
 ảnh ảo, có 
 kích thước 
 bằng vật, 
 khoảng cách 
 từ gương đến 
 vật và đến 
 ảnh là bằng 
 nhau.
Số câu Câu 3 (ý 1) Câu 1 (2 ý- ý 1: Câu 4 Câu 5 3,5
 1,0; Ý 2: 0,5)
Số điểm 1,5 1,5 1,5 2,5 7,0
3. Gương 6. Nêu được 4. Nêu được 5. Nêu được ứng dụng 
cầu các đặc điểm ứng dụng chính chính của gương cầu lồi 
a/ Gương cầu của ảnh của của gương cầu là tạo ra vùng nhìn thấy 
lồi một vật tạo lõm là có thể rộng.
b/ Gương cầu bởi gương biến đổi một 
lõm cầu lồi. chùm tia tới 
 7. Nêu được song song thành 
 các đặc điểm chùm tia phản 
 của ảnh ảo xạ tập trung vào 
 của một vật một điểm, hoặc 
 tạo bởi có thể biến đổi 
 gương cầu chùm tia tới 
 lõm. phân kỳ thành 
 một chùm tia 
 phản xạ song 
 song.
Số câu Câu 3 ( ý 2: Câu 2, ý 2 1,0
 0,5; ý 3: 0,5
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng số câu 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0
Tổng số 2,5 3,5 1,5 2,5 10,0
điểm
% 25% 35% 15% 25% 100% *Thầy Cô lưu ý: Số câu và số điểm ở ma trận trên là tương ứng với đề mẫu này. Đề có 5 hoặc 6 
câu.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_7_nam_hoc_2018_20.doc