Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

docx 9 Trang tailieugiaoduc 19
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
 vl
Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng
Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:
 A. Các electron hoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do
 B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim 
loại
 C. Các electron chuyển động tự do trong nguyên tử kim loại
 D. A, B, C đều đúng
Câu 7: Chọn câu phát biểu sai
 A. Trong kim loại tồn tại các ion dương
 B. Trong kim loại tồn tại các ion âm
 C. Trong kim loại có chứa các điện tử tự do
 D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng
Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:
 A. Phần vỏ nhựa của dây B. Phần đầu của đoạn dây
 C. Phần cuối của đoạn dây D. Phần lõi của dây
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng
Hiện nay, trong các thiết bị điện dùng trong gia đình, chất cách điện được dùng nhiều nhất là 
loại vật liệu nào?
 A. Gỗ B. Sứ C. Nhựa D. Cao su
Câu 10: Chọn câu giải thích đúng
Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:
 A. Cách điện
 B. Dẫn điện
 C. Bảo vệ lõi đồng không bị đứt
 D. Cả A và C đều đúng
Câu 11: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần
 A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân B. Nước thường dùng, than chì, vàng
 C. Thủy ngân, các dung dịch muối, sắt D. Bạc, các dung dịch axit, than chì
Câu 12: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng cách điện tốt tăng dần vl
Quan sát kìm hay tuốc nơ vít của người thợ điện như hình 9.2, ta thấy chúng thường có cán 
được bọc bởi một lớp cao su. Cấu tạo như vậy để làm gì?
 A. Cao su là chất cách điện, giúp người thợ điện tránh bị điện giật
 B. Lớp vỏ cao su giúp người thợ cầm nắm được chặt hơn
 C. Cao su đàn hồi, dẻo nên bám chắc vào cán
 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 18: Chọn câu giải thích đúng
Tại sao nước cất không dẫn điện?
 A. Vì nước cất là nước nguyên chất gồm các nguyên tử nước trung hòa điện
 B. Nước cất không bị điện li
 C. Trong nước cất không chứa các ion âm và ion dương
 D. Cả ba câu đều đúng
Câu 19: Chọn câu trả lời đúng
Trong những trường hợp sau đây trường hợp nào găng tay của ai dùng để cách điện:
 A. Bác sĩ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân
 B. Các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện
 C. Các cô lao công quét đường
 D. Các cô chú phòng thí nghiệm hóa học
Câu 20: Chọn câu trả lời đúng
Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do?
 A. Một đoạn dây thép B. Một đoạn dây đồng
 C. Một đoạn dây nhựa D. Một đoạn dây nhôm
Câu 21: Chọn câu trả lời đúng
Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một sợi dây đồng. Các electron 
tự do trong dây sẽ bị cực nào hút? Cực nào đẩy?
 A. Cực dương hút, cực âm đẩy B. Cực dương đẩy, cực âm hút
 C. Cả hai cực cùng hút D. Cả hai cực cùng đẩy
Câu 22: Chọn câu giải thích đúng
Để an toàn cho người sử dụng, các thiết bị điện có vỏ bằng kim loại thường được nối với đất 
bằng một sợi dây dẫn điện. Làm vậy để làm gì? vl
 Hướng dẫn giải và Đáp án
Câu 1:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chấ không cho dòng điện đi qua
Đáp án: B
Câu 2:
Vật liệu dẫn điện là chất cách điện => câu sai B
Đáp án: B
Câu 3:
Kim loại là chất dẫn điện
Đáp án: D
Câu 4:
Vật liệu gỗ là chất cách điện
Đáp án: A
Câu 5:
 -Kim loại là chất dẫn điện
 -Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử
 -Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do
Đáp án: D
Câu 6:
Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là các electron thoát ra khỏi nguyên tử 
kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại
Đáp án: B
Câu 7:
Trong kim loại tồn tại các ion dương và các điện tử tự do, chứ không có các ion âm => câu sai 
B
Đáp án: B
Câu 8:
Trong một đoạn dây điện, phần lõi của dây là chất dẫn điện
Đáp án: D
Câu 9: vl
Câu 16:
Các bộ phận cách điện là: trụ thủy tinh, thủy tinh đen, dui đèn, vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm
Đáp án: B
Câu 17:
 -Cao su là chất cách điện, giúp người thợ điện tránh bị điện giật
 -Lớp vỏ cao su giúp người thợ cầm nắm được chặt hơn
 -Cao su đàn hồi, dẻo nên bám chắc vào cán
Đáp án: D
Câu 18:
Nước cất không dẫn điện vì:
 -Vì nước cất là nguyên chất gồm các nguyên tử nước trung hòa điện
 -Nước cất không bị điện li
 -Trong nước cất không chứa các ion âm và ion dương
Đáp án: D
Câu 19:
Trường hợp găng tay dùng để cách điện là của các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện
Đáp án: B
Câu 20:
Vật không có các electron tự do là một đoạn dây nhựa
Đáp án: C
Câu 21:
Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một sợi dây đồng. Các electron 
tự do trong dây sẽ bị cực dương hút, cực âm đẩy
Đáp án: A
Câu 22:
Để an toàn cho người sử dụng, các thiết bị điện có vỏ bằng kim loại thường được nối với đất 
bằng một sợi dây dẫn điện. Làm vậy để các điện tích được dẫn bớt xuống đất
Đáp án: B
Câu 23:
a) Các điện tích có thẻ dịch chuyển qua chất dẫn điện

File đính kèm:

  • docxon_tap_mon_vat_ly_lop_7_chu_de_18_chat_dan_dien_va_chat_cach.docx