Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

docx 3 Trang tailieugiaoduc 14
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
 Môn: Vật lý 7
 Ngày thi: 21/12/2016
Câu Nội dung làm bài Điểm
 + Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. + 0,5đ
Câu 1 + Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng + 0,5đ
(2,0đ) chiếu vào nó. 
 + Mặt Trăng không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát + 2×0,5đ
 ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới. 
Câu 2 + Kể tên và vẽ hình đúng từng loại chùm sáng. +3×0,5đ
(2,0đ) + Ánh sáng phát ra từ đèn pin là chùm sáng song song. + 0,5đ
Câu 3 + Kính tiềm vọng là ứng dụng của định luật định luật phản + 1,0đ
(1,0đ) xạ ánh sáng. 
 Giống nhau:
 + Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều là + 2×0,5đ
Câu 4 ảnh ảo.
(2,0đ) Khác nhau:
 + Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có cùng độ lớn với vật + 2×0,5đ 
 còn ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
 + Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng nên có tác dụng + 0,5đ
Câu 5 giúp người lái xe dễ quan sát phía sau.
(1,0đ) + Vì ở những đoạn đường gấp khúc tài xế dễ quan sát khi + 0,5đ
 lái xe.
 + Tần số dao động của hai vật A là 10 Hz. + 0,25đ
 + Tần số dao động của hai vật B là 40 Hz. + 0,25đ
Câu 6 + Vật B phát ra âm cao hơn. + 0,5đ
(2,0đ) + Vật A dao động chậm hơn. + 0,5đ
 + Tai người nghe được âm do vật B phát ra. + 0,5đ 

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_7_nam_hoc_2016_2017_phon.docx