Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 17: Dòng điện - Nguồn điện

docx 6 Trang tailieugiaoduc 18
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 17: Dòng điện - Nguồn điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 17: Dòng điện - Nguồn điện

Ôn tập môn Vật lý Lớp 7 - Chủ đề 17: Dòng điện - Nguồn điện
 VL7
Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:
 A. Bàn ủi điện B. Nồi cơm điện C. Bếp dầu D. Bếp điện
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng
Các dụng cụ điện hoạt động được là do:
 A. Có dòng điện chạy qua nó B. Được mắc với nguồn điện
 C. A và B đều đúng D. A và B đều sai
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng
Hãy chỉ ra cực dương của các nguồn điện trên hình 8.1:
 A. Cực có đánh dấu (+)
 B. Cực không đánh dấu
 C. Cả hai cực
 D. Cả ba câu đều sai
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng
Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:
 A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
 B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
 C. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương
 D. Các điện tử tự do trong sợi dây đòng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng
Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện 
là thiết bị nào sau đây?
 A. Pin B. Đi- na- mô C. Ắc – qui D. Cả ba đều sai
Câu 10: Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:
 A. Đồng hồ treo tường B. Ôtô
 C. Nồi cơm điện D. Quạt trần
Câu 11: Chọn câu sai
 A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện
 B. Nguồn điện tạo ra dòng điện
 C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
 D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh VL7
 A. Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể 
hoạt động
 B. Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều 
electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương
 C. Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng 
sang điện năng
 D. Cả ba câu trên đều đúng
 Hướng dẫn giải và Đáp án
Câu 1:
 Dòng điện là dòng các electron, ion âm, điện tích dịch chuyển có hướng
 Đáp án: D
Câu 2:
 Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích
 Đáp án: D
Câu 3:
 -Nguồn điện là dụng cụ dùng để ạo ra dòng điện
 -Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện
 -Mỗi nguồn điện đều có hai cực
 Đáp án: D
Câu 4:
 Dụng cụ không phải là nguồn điện là quạt điện
 Đáp án: D
Câu 5:
 Thiết bị hoạt động không cần nguồn điện là bếp dầu
 Đáp án: C
Câu 6:
 Các dụng cụ điện hoạt động được là do:
 -Có dòng điện chạy qua nó VL7
 Đang có dòng điện chạy trong đồng hồ dùng pin đang chạy
 Đáp án: C
Câu 15:
 Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì đèn sẽ không sáng 
nữa
 Đáp án: B
Câu 16:
 Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn 
điện
 Đáp án: B
Câu 17:
 -Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt 
động
 -Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều 
electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương
 -Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng 
sang điện năng
 Đáp án: D

File đính kèm:

  • docxon_tap_mon_vat_ly_lop_7_chu_de_17_dong_dien_nguon_dien.docx