Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

doc 4 Trang tailieugiaoduc 109
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Phòng GD&ĐT Gò Vấp (Có đáp án)
 dòng điện có ghi trên các thiết P.t = U.I.t đối với đoạn 
a) Công thức bị tiêu thụ điện năng. mạch tiêu thụ điện 
tính công và - Xác định được công năng.
công suất của suất điện của một 
dòng điện. đoạn mạch bằng vôn 
 kế và ampe kế.
b) Định luật - Giải thích và 
Jun – Len-xơ thực hiện được 
c) Sử dụng an các biện pháp 
toàn và tiết thông thường để 
kiệm điện sử dụng an toàn 
năng điện và sử dụng 
 tiết kiệm điện 
 năng.
 - Phát biểu và 
 viết được hệ thức 
 của định luật Jun 
 – Len-xơ.
Số câu Câu 2 Câu 5 – Ý 1 Câu 6 – Ý 2 Câu 5 – Ý 2 2,5
Số điểm 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0
Tổng số câu 2,0 2,5 1,0 0,5 6
Tổng số điểm 3,0 3,0 1,5 2,5 10,0
% 30% 30% 15% 25% 100% ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I - NĂM HỌC 2018 -2019
 MÔN VẬT LÝ LỚP 9
 Câu hỏi Nội dung Thang 
 điểm
 Câu 1 - Phát biểu đúng 0,5
 (1,5đ ) - Công thức đúng 0,5
 - Tên và đơn vị đúng 0,5
 Câu 2 - Nêu được 3 việc an toàn khi sử dụng điện 1,5đ
 (1,5đ) (mỗi ý 0,5đ)
 Câu 3 Khi di chuyển con chạy C về phía M:
 (1,0đ) - Điện trở của biến trở giảm. 0,25đ
 - Giải thích đúng: 0,75đ
 + Chiều dài của biến trở giảm (0,5đ)
 + Điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài (0,25đ)
 Câu 4 Nêu được những ý chính:
 (1,5đ ) - Dùng ampe kế đo cường độ dòng điện, dùng 0,5đ
 Vôn kế đo hiệu điện thế (mỗi ý 0.25đ )
 - Áp dụng công thức R = U/I để tính điện trở dây dẫn 0,5đ
 - Vẽ đúng sơ đồ mạch điện 0,5đ
 Thiếu khóa K không trừ, thiếu nguồn trừ 0.25đ
 Câu 5 a. Nêu được: 
 (1,0đ) 6 V là hiệu điện thế định mức; 3 W là công suất định mức 0,5đ
 (Hoặc: nếu bóng đèn sử dụng ở HĐT định mức là 6 V thì công 
 suất tiêu thụ là 3 W) (mỗi ý 0,25đ)
 b. Tính được cđdđ là: I = U2/P = 62/3 = 12 Ω 0,5đ
 (Công thức: 0,25đ; thế số, kết quả: 0,25đ)
 Hoặc: Nếu tính I = P/U = 3/6 = 0,5 A 0,25
 R = U/I = 6/0,5 = 12 Ω 0,25
 Câu 6 a. Tính được:
 (3,5đ ) RAB = 108 Ω 0,25đ
 I= 0.25 A 0,25đ
 U1 = 18 V; U2 = 9 V 0,5đ
 b. Tính được: PAB = U.I = 27.0,25 = 6,75 W
 (Công thức: 0,25đ; thế số và kết quả: 0,25đ) 0,5đ
 c. Nêu được cách mắc đúng 0,5đ
 - Tính được R3 = 72 Ω 2,0đ
 Lưu ý: Ra được đáp án đúng 72 Ω mới được trọn 2,0đ
+ Nếu thiếu lời giải, sai hoặc thiếu đơn vị: trừ 0,25 mỗi câu.
+ Học sinh có thể giải theo cách khác.
 ****

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_9_nam_hoc_2018_20.doc