Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

docx 3 Trang tailieugiaoduc 11
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh (Có đáp án)
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
 Môn: Vật lý 9
 Ngày thi: 22/12/2016
 Câu Nội dung bài làm Điểm
Câu 1 + I1 = 0,25A + 0,5đ
(1,5đ) + U2 = 4,8V + 0,5đ
 + I4 = 1A + 0,5đ
 + Cấu tạo của la bàn: Vỏ và kim nam châm. + 1,0đ
 + Kim la bàn thực chất là kim nam châm. Nếu vỏ la bàn làm + 0,5đ
Câu 2 bằng sắt thì kim la bàn sẽ tương tác với vỏ la bàn và hướng chỉ 
(1,5đ) của nó không còn chính xác nữa. Hiện tượng trên sẽ không xảy 
 ra nếu vỏ la bàn được làm bằng đồng, nhôm hoặc các chất dẻo 
 khác.
 + Điện trở tương đương của đoạn mạch AB: + 1,0đ
 R12 = R1 + R2 = 5 + 15 = 20Ω
 + Cường độ dòng điện chạy qua mạch chình: + 1,0đ
 U 4
 I 0,2A
 R12 20
 + Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch: + 1,0đ
Câu 3 2 2
 Q = R12.I .t = 20.(0,2) .600 = 480J
(4,0đ)
 + Giá trị điện trở R3: + 1,0đ
 2 2
 P12 U U
 P13 
 2 R13 2.R12
 R13 2R12 2.20 40
 R13 R1 R3 40
 R3 40 R1 40 5 35
Câu 4 + Nêu được 4 qui tắc an toàn khi sử dụng điện +4×0,5đ
(2,0đ)
 + Điện năng tiêu thụ khi thắp sáng đèn trong một tháng: + 0,5đ
 A = P.t = 0,06.(1.30) = 1,8kW.h
Câu 5 + Tiền điện khi sử dụng bóng đèn: + 0,5đ
(1,0đ) 1,8×1 600 = 2 880 đồng
 + Số tiền tiết kiệm của gia đình khi giảm bớt thời gian thắp 
 sáng của một bóng đèn là: 2 880 đồng
 ..... Hết.....

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_9_nam_hoc_2016_2017_phon.docx