Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)

doc 3 Trang tailieugiaoduc 11
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân (Có đáp án)
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
 MÔN: VẬT LÍ 9
 Nội dung Điểm
 Câu 1 - Phát biểu đúng định luật 1,0đ
(2 điểm)
 - Viết đúng công thức 
 0,5đ
 - Viết đúng tên và đơn vị các đại lượng 0,5đ
 Câu 2 - Phát biểu đúng quy tắc 1,0đ
(2 điểm) - Xác định tên hai từ cực của nam châm: A là cực Bắc(N) ; B là cực 1,0đ
 Nam(S)
 Câu 3 U = 220 V
 ( 3 điểm) P = 880 W 
 t = 10 phút = 600s 0,25đ
 Q = ?J; calo?
 a) Bếp được mắc đúng HĐT định mức 220V thì công suất của bếp là 0,5đ
 880W 
 Khi hoạt động bếp điện chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng 0,5đ
 b) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 10 phút:
 Q = I2Rt = P.t = 880.600 = 528000 J 1,0đ
 0,25đ
 = 126720 calo
 c) Dây dẫn điện trong gia đình từ nguồn điện đến thiết bị điện có một điện 
 trở nhỏ R. Các thiết bị điện trong gia đình được mắc song song nên có thể 
 xem một mạch điện đơn giản trong gia đình có cách mắc như sau:
 R dây nt( R đèn // R bếp).
 Khi bếp điện hoạt động, điện trở tương đương của mạch Rtđ giảm , cường 
 độ dòng điện trong mạch chính tăng, hiệu điện thế trên dây dẫn tăng nên 
 hiệu điện thế ở 2 đầu thiết bị điện giảm do đó các bóng đèn trong nhà tối 0,5đ
 bớt đi so với khi không sử dụng bếp điện.
 Câu 4 U = 15V
( 2 điểm) R 1 = 30 
 R 2 = 30  
 I 1; I 2 = ? A
 a) Cách vẽ 1: R1 nt R2 0,25đ
 Cách vẽ 2: R1 // R2 0,25đ
 b) * Trường hợp 1: R1 nt R2
 Điện trở tương đương của mạch:

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_9_nam_hoc_2016_2017_phon.doc