Ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2017-2018

docx 6 Trang tailieugiaoduc 15
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2017-2018

Ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì I môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2017-2018
 - HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch song song bằng HĐTgiữa 2 đầu mỗi mạch nhánh :
 U= U1=U2==U n
 - Điện trở tương đương : 1/R = 1/R1+1/ R2 + +1/ Rn
Câu 5:Thế nào là điện trở suất của một vật liệu? Điện trở suất của một vật liệu có trị số 
bằng điện trở của 1 vật như thế nào? Một chất dẫn điện càng tốt khi điện trở suất của chất 
đó càng lớn hay càng nhỏ?
TL: -Điện trở suất của một vật liệu là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng 
điện của một vật dẫn. 
- Điện trở suất của một vật liệucó trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ làm 
bằng vật liệu đó có độ dài 1m , có tiết diện 1m2
-Một chất dẫn điện càng tốt khi điện trở suất của chất đó càng nhỏ
Câu 6:Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc 
vào những yếu tố này như thế nào? Viết công thức tính điện trở của dây dẫn, nêu tên gọi 
và đơn vị của các đại lượng trong công thức
TL: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với độ dài l của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của 
dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây
 
Công thức : R = . trong đó : R là điện trở của dây (  ); là điện trở suất (  .m)
 S
  là độ dài của dây( m) ; S là tiết diện của dây ( m2)
Câu 7: Một dây nhôm có điện trở 7  , có độ dài 500m .Tính tiết diện của dây nhôm, biết 
điện trở suất của nhôm là 2,8. 10-8  .m
 
Hướng dẫn : Tính tiết diện dây nhôm theo công thức R = . suy ra S = p.l / R ( Đs: 
 S
2mm2)
Câu 8: Thế nào là biến trở? Trên một biến trở có các số ghi là 20 Ω-2 A. Em hãy cho biết 
ý nghĩa của các số ghi này là gì?
TL : Biến trở là điện trở mà trị số có thể thay đổi được .
Ý nghĩa: - 20 Ω chỉ điện trở lớn nhất của biến trở
 - 2A chỉ cường độ dòng điện tối đa được phép qua biến trở - Hệ thức : Q = R I2t Trong đó R là điện trở của vật dẫn(Ω); I là CĐDĐ chạy qua 
 vật dẫn(A); t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn(s); Q là nhiệt lượng toa ra từ 
 vật dẫn(J)
 - Tính nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn : Q = RI2t = ( chú ý phải đổi min về s , rồi 
 mới tính Q)
Câu 12: Hãy nêu các biện pháp để giữ an toàn điện khi tiếp xúc với các dụng cụ thiết bị 
điện trong mạng điện gia đình. Hãy nêu các biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một 
bóng đèn điện dùng nguồn điện là mạng điện trong gia đình
TL: * Biên pháp an toàn khi tiếp xúc với các dụng cụ thiết bị điện trong mạng điện gia 
đình:
 - Phải hết sức cẩn thận với dòng điện có cường độ trên 10 mA hoặc có HĐT trên 
 40V 
 - Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt , dây dẫn có tiết diện phù hpo75 với 
 cường độ dòng điện chạy qua
 - Trong mang điện gia đình phải mắc thêm cái CB
*Biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một bóng đèn điện dùng nguồn điện là mạng 
điện trong gia đình: như rút phích cắm; ngắt công tắc , ngắt CB, đứng trên ghế nhựa , 
mang gang tay vải
Câu 13: Hãy kể một số lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Hãy nêu các biện 
pháp sử dụng tiết kiệm điện năng
TL: * Lợi ích: Giảm chi tiêu cho gia đình; các dụng cụ , thiết bị điện được sử dụng lâu 
bền hơn; Dành phần điện năng tiết kiện cho sản xuất; Giảm bớt tác hại của nhà máy điện 
đến môi trường 
* Biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: Cần lựa chọn và sử dụng các dụng cụ , thiết bị 
điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng trong thời gian hợp lý
BÀI TẬP 
Bài 1 : Một dây dẫn có điện trở 20Ω, chiều dài 6m. Điện trở suất của vật liệu làm dây 
dẫn là 0,4.10-6Ωm. Tính tiết diện của dây?
 Bài 2 : Trên một bóng đèn có ghi (110V – 45W). Đèn được thắp sáng bình thường.
 a) Nêu ý nghĩa số ghi trên đèn.
 b) Tính điện trở của đèn?
Bài 3: Những dây điện ở trên cao thường không có vỏ nhựa bọc cách điện. Nhưng khi 
chim đậu trên dây thì không bị điện giật? Vì sao? Câu 4: ( 2 đ) Một bếp điện có công suất 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để 
đun sôi 2,5L nước ở nhiệt độ ban đầu 200C thì mất thời gian 14 phút 35s. Biết nhiệt dung 
riêng của nước là 4200J/(kg.K). Tính hiệu suất của bếp điện
Câu 5: ( 2,5đ) Cho đoạn mach AB có hiệu điện thế không đổi 12V, mắc song song 2 điện 
trở R1=40 Ω và R2= 60Ω
 a). Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện trong mạch chính
 c) Tính công suất và điện năng tiêu thụ của mạch điện trong 15min
Câu 6 : ( 1đ) Nếu trong gia đình em có một bóng đèn huỳnh quang bị hư cần thay thế 
bóng đèn khác, có thể đèn này dùng phích cắm hoặc có thể dùng công tắc riêng . Em hãy 
nêu các biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một bóng đèn đó dùng nguồn điện là 
mạng điện trong gia đình?

File đính kèm:

  • docxon_tap_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_9_nam_hoc_201.docx